Home

BEVARA KARLASKOLANS GYMNASTIKSAL

Karlaskolan i Kungsör med kringbyggnader är q-märkta i gällande detaljplan, vilket är det starkaste skydd som en byggnad kan få.  Detta ges bara till miljöer som betraktas som extra bevarandevärda. Den gamla skolbyggnaden har bevarats genom att man förvandlat den till bostadslägenheter. Men Karlaskolans "gympasal" har Kungsörs politiker bestämt skall rivas för att ge plats för ett nytt garage - helt i strid med gällande skydd enligt detaljplanen. Trots q-märkning försöker nu politikerna alltså riva byggnaden och dessutom så görs det försök att dölja vad som faktiskt är avsikten. I kommunens kungörelse anges inte tydligt att en kulturminnesskyddad byggnad skall rivas och ersättas med ett garage! Protestera här!

Copyright @ All Rights Reserved